Glenn Holster

Vanuit de overtuiging dat zelfinzicht en persoonlijk leiderschap de basis vormen voor elke verandering lever ik met veel plezier een positieve bijdrage aan groei op individueel, team- of organisatieniveau.

Inzicht in jezelf, inzicht in anderen en het herkennen, waarderen en benutten van verschillen zorgt voor betere communicatie en effectievere samenwerking. Dit heeft enorme impact op het functioneren van je organisatie: teams werken effectiever samen, mensen geven beter leiding, reageren flexibeler op verandering en voelen zich sterker verbonden met de cultuur en waarden van je organisatie. Ook de interactie met klanten verbetert.

Ontdek jouw unieke kleurenpalet

Als Insights practitioner maak ik veelvuldig gebruik van Insights Discovery. Een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel dat in combinatie met een persoonlijk profiel,­­ mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.