Effectieve organisaties

De samenwerking met GMH8 begint altijd met wat jouw organisatie uniek maakt: de mensen. Want elke verandering op weg naar betere prestaties begint bij beter zelfinzicht van je medewerkers.

Vanuit deze basis helpen we mensen hun communicatieve vaardigheden en relaties te verbeteren. Dit heeft enorme impact op het functioneren van je organisatie: teams werken effectiever samen, mensen geven beter leiding, reageren flexibeler op verandering en voelen zich sterker verbonden met de cultuur en waarden van je organisatie.

Inspirerende leiders

Goede leiders weten te inspireren. Ze motiveren niet alleen de mensen waar ze leiding aan geven, maar ook andere collega’s, hun eigen leiders en de rest van de organisatie.

Goed leiderschap betekent meer dan het beheersen van een rijtje management skills. Een goede leider ontwikkelt een sterke visie, levert resultaat en haalt maximale effectiviteit uit zijn team met behulp van gedeelde doelen en waarden. Insights helpt mensen de beste leider te worden die ze kunnen zijn.

50%

heeft weleens een baan opgezegd wegens een slecht functionerende leidinggevende

 • ontdek jouw persoonlijke leiderschapsstijl en motivatie

 • leer écht contact te maken met anderen

 • lever samen met je team de beste resultaten

 • werk beter samen als een effectief leiderschapsteam

Betrokken medewerkers

Onderzoek laat een direct verband zien tussen de prestaties van je organisatie – winst, productiviteit, klantenbinding, veiligheid, personeelsverloop – en de betrokkenheid van je medewerkers.

Elke medewerker kan het verschil maken en betrokkenheid is de verantwoordelijkheid van zowel de medewerker zelf als de organisatie. Aan de leidinggevende de taak om een omgeving te creëren die de betrokkenheid van de medewerker stimuleert.

 • help mensen hun plek in de organisatie te ontdekken

 • laat medewerkers aansluiting vinden bij de waarden van de organisatie

 • help leiders de betrokkenheid in hun teams te vergroten

 • creëer een omgeving waarin open over de cultuur van de organisatie kan worden gesproken

13%

van alle medewerkers voelt zich echt betrokken bij de organisatie waar ze werken

Succesvolle verandering

Om te kunnen veranderen heeft een organisatie volledige betrokkenheid en overgave van de medewerkers nodig. Iedereen reageert anders op verandering; een persoonlijke en menselijke benadering is hierbij dus cruciaal.

GMH8 helpt jouw organisatie om ervoor te zorgen dat mensen en teams in je organisatie zich uitgenodigd voelen om mee te gaan. Om met hun unieke persoonlijkheid een positieve bijdrage te leveren. Persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling gaan zo hand in hand.

70%

van alle veranderingen mislukt door weerstand vanuit de medewerkers

 • ontdek hoe verschillende mensen anders reageren op verandering

 • vergroot de betrokkenheid en flexibiliteit van mensen en teams

 • los problemen op die de betrokkenheid en prestaties verminderen

 • verbeter de communicatie, zodat het veranderproces efficiënt verloopt

Kleur in je organisatie

Als Insights practitioner maak ik veelvuldig gebruik van Insights Discovery. Een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel dat in combinatie met een persoonlijk profiel,­­ mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.